Nieuws «TERUG  

Nieuwelingendag / Hengstenshow Tweede Paasdag

02-03-2022 |

Maandag 18 april aanvang 13.00 uur bij Zilfia’s Hoeve te Houten.

 

De voorbereidingen zijn weer gestart, door de corona maatregelen waren we genoodzaakt om twee jaar op rij ons evenement te annuleren maar nu staan alle seinen weer op groen. Net als voorgaande jaren zal de Regio Tuigpaarden West, in samenwerking met familie Van Der Maat en Hengstenhouderij Landzicht, een Nieuwelingendag / Hengstenshow organiseren.

Het programma geeft afwisselend tuigpaard rubrieken ( Nieuwelingen en Diverse Limiet groepen) en worden er diverse hengsten met hun nakomelingen geshowd.

 

De Nieuwelingendag die voor de 28e maal wordt gehouden heeft als doel om voor aanvang van het nieuwe concoursseizoen, de paarden aan het wedstrijdgebeuren te laten wennen. Tijdens het Nieuwelingenconcours worden de paarden niet geplaatst. Het is duidelijk een oefenconcours en de paarden blijven Nieuweling. Voor iedere deelnemer is er een bruikbare attentie en voor de meest Beloftevolle Nieuweling 2022: De AARD VISSER PRIJS (voorheen De Gouden Zweep)

 

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een rijvergunning. Als organisatie stellen wij het zeer op prijs als de kledingvoorschriften gehandhaafd worden.

 

Aanmelden kunt u bij het Regio-Secretariaat van Tuigpaarden West:

Gerda Oskam Tel. 0183-581238 / 06-27366113 en per e-mail: t.oskam6@kpnplanet.nl

Let op: de sluitingsdatum is 7 april.

Sponsors 

 Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN