Vereniging Eigenaren en Rijders Tuigpaarden (VERT)

VERT
De Vereniging van Eigenaren en Rijders Tuigpaarden (VERT) is een jonge vereniging die ontstaan is uit vier regionale en één nationale tuigpaard vereniging Deze vereniging heeft de taak op zich genomen het rijden met tuigpaarden in wedstrijdverband te promoten en de belangen van de tuigpaardrijders te behartigen.

 

Waarvoor staat VERT?

Tuigpaarden en de VERT
De publieke belangstelling voor het machtige Nederlandse-tuigpaard is de laatste jaren wederom enorm toegenomen. Het Nederlandse tuigpaard wordt in principe aangespannen voor een lichte showwagen. Licht, om te voorkomen dat al teveel gewicht de gangen ongunstig zou kunnen beïnvloeden. Het Nederlandse tuigpaard is immers een showpaard! Het is de bedoeling dat de natuurlijke aanleg via training leidt tot een paard dat voor de showwagen optimaal draaft. Het ideaal daarbij is dat het achter wil zakken door zijn achterhand volledig onder het lichaam te brengen. De voorhand gaat daarbij rijzen. Het paard lijkt groter en groter te worden. Door de vermeerderde belasting van de dragende achterhand, wordt de voorhand ontlast en krijgt het paard de gelegenheid om zijn enorme draf te ontwikkelen. Vanuit de schouder heft hij het voorbeen hoog op en zet het vervolgens ruim weg. Een royaal zweefmoment, cadans en ritme en een goede coördinatie tussen voor- en achterhand complementeren het ideale bewegingsbeeld. In combinatie met de opgerichte voorhand levert dat een onvergetelijk schouwspel op. Terzake kundige juryleden volgen de verrichtingen en plaatsen de paarden, nadat deze enige malen op de linker- en rechterhand zijn geshowd. Deelnemers doen er alles aan om kwaliteit aan het, veelal deskundige publiek te tonen.

 

Wedstrijden
In Nederland is het wedstrijdgebeuren met tuigpaarden streng gereglementeerd. De paarden met enige ervaring komen uit in de verschillende limietklassen en deze worden ingedeeld n.a.v. de behaalde punten. In de ereklasse zien we de paarden met ervaring die reeds vele prijzen hebben gewonnen. De crème de la crème, het beste wat de sport te bieden heeft. Bovendien is er een veelheid aan rubrieken. De tuigpaarden komen uit in eenspan, tweespan, tandem, randem (drie voor elkaar), soms quadrem (vier voor elkaar) of vierspan (2x2) of klavertje drie (twee achter, een voor), terwijl er ook bijzondere show-aanspanningen zijn die buiten het bestek van de wedstrijd vallen. Het is bij de meerspannen bijzonder belangrijk dat de paarden een eenheid vormen. Rijders gebruiken vaak de hele winter om te zoeken naar paarden met gelijke kleur, aftekeningen, bewegingsvorm en karakter. Aansprekend zijn ook de speciale damesrubrieken, waarbij met een elegant tweewielig rijtuig wordt gereden. In deze rubrieken moeten uiteraard ook de beste paarden winnen maar daarnaast wordt er een extra prijs beschikbaar gesteld voor het schoonste geheel waarbij de complete aanspanning, inclusief kleding en tuigage, wordt beoordeeld.

 

Sponsors 

  

Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN