Nieuws «TERUG  

Agenda Voorjaarsvergadering VTN

09-03-2016 | Datum: 30-03-2016 Aanvang: 20.00 uur
Zaal: Coelenhage te Wezep

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen najaarsvergadering 30 november 2015
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag van het bestuur
6. Rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar
7. Verslag van de kascommissie
8. Algemeen Reglement
9. Kampioenschappen en Competitie 2016
10. Advies Commissie Midden West Zuid
11. Verslag Forum Aangespannen Sport- Nieuw Reglement Aangespannen Sport
12. Nieuwe Jurering 2016
13. Rondvraag
14. Sluiting
Sponsors 

 Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN