Nieuws «TERUG  

Aanvulling notulen Najaarsvergadering 2014

31-05-2015 | 9.Rondvraag:
-Dhr. J. Wiering: Kunnen bij de Kampioenen de namen van de fokkers genoemd worden?
Alleen de eigenaren.
-Dhr. M. Verboord: Waarom tijdens de Hippiade niet meer deelnemers uit het zuiden?
Voor de Tweespannen waren er meerder uitgenodigd, maar die bedankten
-Dhr. H. Fikse: Hoe is het gegaan met de huldiging van de Winnaar Competitie Tweespannen?
Bij de telling was Norg niet meegenomen en achteraf bleek dit fout te zijn
-Dhr. J. Wiering: De startpassen is een geldklopperij.
Voor iedere combinatie moet een startpas aangevraagd worden. Dhr Coppoolse: De DCA heeft besloten dat een persoon gekoppeld moet zijn aan het paard
Dhr. J. Bouwman: Ze willen alles gelijk stellen en dus geld binnen halen
Uitzonderingen zijn de meerspannen. Behalve voor de tweespannen geldt dit ook
-Dhr. A. v.d. Velde: Wie wijst de juryleden aan? Vanaf nu gaat dit een indelingscommissie vanuit het Forum Aangespannen Sport indelen
-Mw. M. v.d. Weide: Waarom zijn de punten voor de Young Riders vastgesteld op 250?
H. van Wessel: Je moet het vaststellen en laagdrempelig houden voor iedereen
-Dhr. N. Calis: Wat is ons voordeel van de veranderingen met de startpassen?
Elke combinatie is dan ook geregistreerd
-Dhr. J. Sommers: Wie houdt de deelnemers en de selecties bij?
Henriette Hoorn
-Dhr. J. Bouwman: Is er een werkgroep Nationaal?
Nee, wordt aan gewerkt
-Dhr. H.J. Veenstra: Graag de punten terug naar het oude systeem.
Er zal een evaluatie plaats vinden en we staan open voor veranderingen
Dhr. J. Wiering: Er is te weinig doorstroming naar de andere klassen
-Dhr. H. Fikse: Waarom krijgen Nationaal meer punten dan regionaal?
In z’n algemeenheid is de kwaliteit Nationaal beter dan Regionaal. Tevens is de prijzenschaal Nationaal ook hoger dan Regionaal. Verder willen als bestuur de doorstroming of het Nationaal starten bevorderen.
-Dhr. N. Calis: Functioneren van Juryleden: wat hebben de rijders organisaties hierover te vertellen?
Wat in Drogeham met dhr. v.d. Meulen is gebeurd vind hij respectloos.
Niets. De juryleden zijn KNHS officials die onder de vlag van de KNHS jureren.
Op een sterrenconcours mag er niet geëxperimenteerd worden met 1 mans jury.
Dit betrof geen Sterrenrubriek maar een reguliere.
Dhr. H.J. Veenstra: Ook rijders maken fouten en die moeten ook aangepakt worden
-Dhr. G.v.d. Meulen: Wie is de baas in de baan?
De voorzitter van de jury is de baas in de baan, echter de KNHS vertegenwoordiger mag ingrijpen
-Dhr. Veenstra: Moeten de eigenaren van de paarden ook lid zijn?
Tot op heden niet, nieuwe leden zijn altijd welkom
-Dhr. T.v.d.Laar: Wat hebben we aan Paard&Sport?
Er is in 2017 een evaluatie over dit blad
Dhr. J. Bouwman: Op een adres komen 2 paard en sport bladen.
Dhr Coppoolse zal dit nakijken
-Waarom stopt de competitie bijdrage?
Dit was eerst het plan maar bij nader inzien niet uitgevoerd.
Sponsors 

 Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN